Exhibition

Montage

Montage

Exhibition by Pat Yingcharoen

23rd December – 13th January 2024

“หรือแท้จริงแล้ว ความทะเยอทะยานของมนุษย์ผู้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ศักดิ์สิทธิ์ ที่ไม่เคยมีผู้ใดกล้าละเมิด
อาจเป็นภาพสะท้อนแก่นสารธรรมชาติของมนุษย์ ― โหยหาอิสรภาพ ต่อต้านอำนาจร้อยรัดพันธนาการ

แม้จะตระหนักว่าสิ่งที่วาดหวัง อาจเป็นคำสาปที่นำหายนะ ย้อนคืนมาสู่ตนก็ตาม”


เมื่อปีพ.ศ.2557 หลังการรัฐประหารยึดอำนาจโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ไม่นาน ประเด็นเปราะบางตามนิยามของรัฐบาลทหารได้กินความกว้างขวาง และคลุมเครือ กระทบกับเสรีภาพในการสื่อสารโดยตรง ในเวลานั้น ขณะยังคงเป็นนักศึกษา ศิลปิน พัทธ์ ยิ่งเจริญ ได้ทดลองสร้างสรรค์งานจิตรกรรมผ่านการประกอบภาพทางประวัติศาสตร์ที่อาจไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรงเข้าด้วยกัน ผลงานของพัทธ์ ยิ่งเจริญจึงสามารถสื่อสารถึงบางประเด็นที่เปราะบาง และยากจะวิพากษ์วิจารณ์ ได้อย่างค่อนข้างอิสระตามไปด้วย จากเพียงงานทดลองจึงถูกพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ และซับซ้อนมากขึ้นกระทั่งเกิดเป็นผลงานชุด Apocalypse, Myth, Sacred Punishment, Celebration of Flesh and Blood, La Tragedia, Obscurum, Blue Rhapsody จนถึงผลงานชุดปัจจุบันอย่าง Montage ตามลำดับ


“𝑴𝒐𝒏𝒕𝒂𝒈𝒆” นิทรรศการเดี่ยวครั้งที่ 6 กับการกลับมาของศิลปิน พัทธ์ ยิ่งเจริญ ศิลปินผู้เป็นที่ยอมรับทั้งในไทยและต่างประเทศ การกลับมาในนิทรรศการครั้งนี้สามารถแปลความอย่างง่ายว่า “การตัดต่อ ปะติด ทับซ้อนภาพ” ในแง่นี้ มันจึงไม่ใช่นิทรรศการที่มุ่งนำเสนอประเด็นเฉพาะอย่างนิทรรศการทั้ง 5 ครั้งก่อนหน้า นิทรรศการครั้งนี้เป็นเหมือนการย้อนกลับไปทบทวนเพื่อหาบทสรุปของกระบวนการทางจิตรกรรมของพัทธ์ ยิ่งเจริญตลอดร่วมทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งอาจจำกัดความได้ว่า มันเป็นการประกอบเศษซากทางประวัติศาสตร์ ที่สิ้นลมหายใจแห่งยุคสมัยของมันไปนานแล้ว ให้ฟื้นตื่นจากความตายขึ้นมาสื่อสารบางเรื่องที่ถูกห้าม ไม่ให้เอื้อนเอ่ยด้วยถ้อยคำอย่างตรงไปตรงมาผ่านปากของคนเป็น และในอีกทางหนึ่ง เมื่อพ้นไปจากมือของผู้สร้าง ผลงานแต่ละชิ้นก็จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อแสวงหาความหมายในการมีอยู่ของตัวมันเอง และ ก่อให้เกิดบทสนทนาที่จะตกตะกอนอยู่ในความทรงจำของผู้ที่มารับชมต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------


“Or actually the ambition of a man who breaks a sacred rule that has never been infringed by anyone
might be a reflection of quintessence of human nature — desiring for freedom, against the hard power and bonds
even though we may be aware of what we expect will become a curse and can return a disaster to us”.

In 2014 after coup d’etat that taken over by National Council for Peace and Order for a short period of time. The vulnerable topics regarding the definition of military government had spread widely and complicated which was directly affected the freedom of speech. At that moment, while the artist Pat Yingcharoen was a student, he had tried creating his paintings through the composing pictures about history which were not completely related but combined together. The artworks of Pat Yingcharoen could thus make a communication about the vulnerable and hardly criticized topics more freely. From the initial demonstrations that had developed to be more exquisite and elaborate until it accordingly became these art series Apocalypse, Myth, Sacred Punishment, Celebration of Flesh and Blood, La Tragedia, Obscurum, Blue Rhapsody till the current work which is Montage

“𝑴𝒐𝒏𝒕𝒂𝒈𝒆”, The 6th solo exhibition with the return of Thai and internationally recognized artist Pat Yingcharoen The return of this exhibition easily can be designated as “Editing, patching and overlapping pictures”. In this point, it is not the exhibition that aims to present as the past 5 exhibitions did. this exhibition is comparatively a retrospective and a review to find a conclusion of his paintings’ processes for the last decade. It can define as a composing scraps of history that have been vanished from their eras for many years to be awakened from death in order to convey certain forbidden matters which haven’t been honorably told from mouth to mouth of living people. On the other hand when it has gone past the creator, each art piece will still have to go on to be seek for the meaning of its life and create a conversation that will remain in the memories of those who come to see it.The inevitable, 2023, Oil on Linen, 150 x 225 cm.
The inevitable, 2023
Oil on Linen,
150 x 225 cm.
Pink Massacre, 2023, Oil on Linen, 170 x 180 cm.
Pink Massacre, 2023
Oil on Linen,
170 x 180 cm.
Blue Massacre, 2023, Oil on Linen, 180 x 180 cm.
Blue Massacre, 2023
Oil on Linen,
180 x 180 cm.
The Flayed Marsyas no.2, 2023, Oil on Linen, 185 x 95 cm
The Flayed Marsyas no.2, 2023
Oil on Linen,
185 x 95 cm
Divine King, 2023, Oil on Linen, 150 x 120 cm.
Divine King, 2023
Oil on Linen,
150 x 120 cm.
Mortal God, 2023, Oil on Linen, 150 110 cm.
Mortal God, 2023
Oil on Linen,
150 110 cm.
The unchosen one, 2023, Oil on Linen, 120 x 120 cm.
The unchosen one, 2023
Oil on Linen,
120 x 120 cm.
The key of heaven, 2023, Oil on Linen, 80 x 60 cm.
The key of heaven, 2023
Oil on Linen,
80 x 60 cm.
Sisyphus, 2023, Oil on Linen, 80 x 40 cm.
Sisyphus, 2023
Oil on Linen,
80 x 40 cm.
The poet, 2023, Oil on Linen, 80 x 40 cm.
The poet, 2023
Oil on Linen,
80 x 40 cm.
The great old one no.2, 2023, Oil on Linen, 80 x 40 cm.
The great old one no.2, 2023
Oil on Linen,
80 x 40 cm.