Exhibition

Painter Manifesto

Painter Manifesto

Exhibition by Verapong Sritrakulkitjakarn

17th February -10th March

“ไม่มีใครกำพร้า หรือยากจนทางสุนทรียภาพ เพราะเราสามารถพบได้ในข้างทาง ในเมฆและหยาดฝนกระทบสังกะสี ในแววตาของผู้คน หรือแม้ในศัตรูของคุณ แต่อาจจะพลัดหลงไปบ้าง เมื่อคุณสวมแว่นตาแห่งหลักการของความต้องการที่ไม่สิ้นสุด ประสาทสัมผัสของข้าพเจ้า กอบเก็บละอองความรู้สึกและเรื่องราวที่เจืออยู่ในอณูอากาศ มาเรียงร้อยในห้วงคำนึง สกัด ปรุงแต่ง ถ่ายทอดผ่านทัศนะพยัญชนะเล่นแร่แปรธาตุ อัดพลังเป็นเมล็ด หว่านลงบนผลงาน เป็นงานจิตรกรรมไปงอกเงยในดวงตาบรรยายกลิ่นออกผลในใจ อันเป็นแถลงการณ์ของจิตรกร”
.
นิทรรศการ “แถลงการณ์จิตรกร” Painter Manifesto นิทรรศการเดี่ยวครั้งที่ 11 ของจิตรกรหนุ่มบ้าพลัง “วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ” ผู้โลดแล่นในวงการศิลปะทั้งในและนอกประเทศ รู้จักกันในนามของ อายิโน๊ะ ผลงานในครั้งนี้ ได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งต่างๆที่หลากหลายทั้ง ดนตรี วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวในปัจจุบัน มาเรียงร้อยประกอบร่างเป็นเรื่องราวร่วมสมัย ถ่ายทอดออกมาเป็นงานจิตรกรรมสีน้ำมันขนาดใหญ่ เพื่อเพียงพอจะบรรจุความรู้สึก ความยิ่งใหญ่ของชีวิตและโลกใบนี้ผ่านผืนผ้าใบ
.

“เราวาดรูปไปทำไม” เสียงก้องดังสะท้อนในถ้ำอันมืดทึบ ร่างเงาของควายไบซัน สารพัดสัตว์ วิ่งไปบนทุ่งผนังโถงถ้ำ ลัดเลาะไปสู่นครสุสานราชันสุสานศิลป์ บูชาทวยเทพจำแลงแปลงปรากฏวิมานฟ้ามาอยู่ในตา วิญญาณขลังกล้าสถิต สองมือเดินตามจิตใจอันแกร่ง ศรัทธาบริสุทธิ์ อุทิศฝันให้เป็นมรดกแผ่นดิน เอาชื่อฝังปนดินกลบให้มิด ทิ้งไว้เป็นอัญมณีประดับโลกส่องประกายให้ชีวิตมนุษย์ เป็นเงาของประวัติศาสตร์ในรอยเท้ายักษ์ ต่อมาวิญญาณถูกบรรจุในกระป๋องสำเร็จรูปพร้อมดื่มกิน ลอยบนฟ้าขึ้นลงตามมิเตอร์แรงดันคอนเทนต์ องคุลีชูให้ใบพัดปั่นไปในกระแสธาร ใครไขว่คว้าได้ห้อยโหนไป เสียงแจ้งเตือนดังถี่ ๆกระตุกจิต เสียงสะท้อนในถ้ำนั้นค่อย ๆจางหาย จะเข้าหูใครแล้วแต่จะตีความ

__________________________________________________________________________________________________


“Nobody is orphan or poor in aesthetics because we can find it in the side way, in clouds and raindrops that hit the zinc in people’s eyes expression or even in your enemies though it may be lost sometimes when you wear glasses of principle of endless demands. My sensations have collected delicate feelings and stories that floated in the air and strung together in a time of thought. Refining and decorating through attitudes in alchemical alphabets, power is charged to become a seed that scatters on the work and to be a painting that grows in the eyes which can describe the scent and produce in mind”. The statement of the painter.
.
“Painter Manifesto” exhibition is the 11th solo exhibition of the crazy and powerful young artist “Verapong Sritrakulkitjakarn”, Who is an active figure of Thai and internationally artist and well known as Ayino. The work this time was inspired from many different things including music, literature, history and the environment around us in the present time to compose and assemble to be a contemporary story, expressing to be a huge oil painting in order to to be able to collect feelings, the greatness of life and the world through this canvas.
.
“Why do we draw?” A loud rumbling sound echoes in the dark cave. The shadow of a bison buffalo and many animals run on the field to the hall’s wall of the cave, traveling to the cemetery city; the artistic king tomb. Worshipping gods that transform to appear in heaven into our eyes. Sacred spirits that still remain. Walking in hands and following the brave and pure heart. Dedicating the dream for an inheritance of the land. Thoroughly embedded the name under the soil and left it to be a renowned jewel of the world, shining for human life just to be the shadow of history in a giant footmark. Later on the spirit was contained in a readymade can which is ready to drink in up and down levels, depending on a content’s meter compression. A finger points to a propeller to roll in the stream. Letting anybody who can grab or swing takes it. A frequent notification rings to shock the heart. An echoed sound in the cave has slowly gone down and if it could come into anyone’s ears. That depends on how you interpret.บันลือสีหนาท Lion roar, 2023, Oil on Linen, 300 x 200 cm.
บันลือสีหนาท Lion roar, 2023
Oil on Linen,
300 x 200 cm.
เสือหัวเราะในสายฝน Tiger laughing in the rain, 2023, Oil on Linen, 300 x 200 cm.
เสือหัวเราะในสายฝน Tiger laughing in the rain, 2023
Oil on Linen,
300 x 200 cm.
ประตูแห่งนิรันดร์ Eternal Gate, 2023, Oil on Linen, 300 x 150 cm.
ประตูแห่งนิรันดร์ Eternal Gate, 2023
Oil on Linen,
300 x 150 cm.
บทเพลงแห่งความกังวล Song of anxiety, 2023, Oil on Linen, 250 x 150 cm.
บทเพลงแห่งความกังวล Song of anxiety, 2023
Oil on Linen,
250 x 150 cm.
ของขวัญจากชัยชนะ Gift from Triumph, 2023, Oil on Linen, 250 x 150 cm.
ของขวัญจากชัยชนะ Gift from Triumph, 2023
Oil on Linen,
250 x 150 cm.
ถมทะเล Fill the Ocean, 2023, Oil on Linen, Diameter 200 cm.
ถมทะเล Fill the Ocean, 2023
Oil on Linen,
Diameter 200 cm.
จอกศักดิ์สิทธิ์ของเซอร์กาลาฮัด Sir Galahad’s Holy Grail, 2023, Oil on Linen, Diameter 200 cm.
จอกศักดิ์สิทธิ์ของเซอร์กาลาฮัด Sir Galahad’s Holy Grail, 2023
Oil on Linen,
Diameter 200 cm.
บึงหงส์ ณ ดาวเหนือ Swan Lake at North Star, 2023, Oil on Linen, 120 x 150 cm.
บึงหงส์ ณ ดาวเหนือ Swan Lake at North Star, 2023
Oil on Linen,
120 x 150 cm.
อุดมการณ์ Ideology, 2023, Oil on Linen, 110 x 200 cm.
อุดมการณ์ Ideology, 2023
Oil on Linen,
110 x 200 cm.
วิถีเด็ดเดี่ยวแม้โดดเดี่ยว Resolute even if lonely, 2023, Oil on Linen, 110 x 200 cm.
วิถีเด็ดเดี่ยวแม้โดดเดี่ยว Resolute even if lonely, 2023
Oil on Linen,
110 x 200 cm.
กับดัก The Trap, 2023, Oil on Linen, 110 x 100 cm.
กับดัก The Trap, 2023
Oil on Linen,
110 x 100 cm.
พิษในเปลือกหอย Poison in The Shell, 2023, Oil on Linen, 110 x 100 cm.
พิษในเปลือกหอย Poison in The Shell, 2023
Oil on Linen,
110 x 100 cm.
คาฟคาในกระจก Kafka in the mirror, 2023, Oil on Linen, 200 x 200 cm.
คาฟคาในกระจก Kafka in the mirror, 2023
Oil on Linen,
200 x 200 cm.
มหาสมุทรศิลป์ The Art Ocean, 2023, Oil on Linen, 200 x 200 cm.
มหาสมุทรศิลป์ The Art Ocean, 2023
Oil on Linen,
200 x 200 cm.
บทกวีสีทอง Gold Poem, 2023, Oil on Linen, 150 x 120 cm.
บทกวีสีทอง Gold Poem, 2023
Oil on Linen,
150 x 120 cm.
บทกวีสีน้ำเงิน Blue Poem, 2023, Oil on Linen, 150 x 120 cm.
บทกวีสีน้ำเงิน Blue Poem, 2023
Oil on Linen,
150 x 120 cm.
บทกวีสีแดง Red Poem, 2023, Oil on Linen, 150 x 120 cm.
บทกวีสีแดง Red Poem, 2023
Oil on Linen,
150 x 120 cm.