Exhibition

Younger Dryas

Younger Dryas

Exhibition by Pawarisa Wangkhomfu

1st July – 29th July 2023

ปวริศา วังคำฟู กับนิทรรศการเดี่ยว Younger dryas (B.P. 12900 -11700) กล่าวคือ Younger Dryas คือ ช่วง ก่อนหน้า 12900 -11700 ปี ถือเป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญ มีการเปลี่ยนเเปลงอย่างรุนแรงและรวดเร็ว นำมาซึ่งการสูญพันธุ์ของสัตว์หลายชนิดไปจนถึงวิวัฒนาการต่างๆ ที่ทุกอย่างบนโลกนี้ล้วนเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกัน นำมาซึ่งคำถามจากศิลปินเอง หากเมื่อย้อนกลับไปไม่เกิดเหตุการณ์ Younger Dryas สิ่งมีชีวิตปัจจุบัน หรือเเม้กระทั่งมนุษย์จะวิวัฒนาการไปในทิศทางใด
.
จากจุดเริ่มต้นของ ปวริศา เกิดเเละเติบโตในจังหวัดพะเยา จากการศึกษาในทางสายวิทย์ เเละตัดสินใจสู่เส้นทางศิลปะที่เธอชอบ โดยจบการศึกษาปริญญาตรี จากมหาลัยศิลปากร ทว่ามุมมองของปวริศา มิได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง หากเเต่ศิลปินหญิงได้ผนวกสิ่งที่รับรู้ประสบเห็นเเต่ครั้งยังเด็กเข้ากับสุนทรียศาสตร์ออกมาในรูปเเบบผลงานสร้างสรรค์บนผ้าใบ เธอมักจะชอบสังเกตอะไรเล็กๆ น้อยๆ รอบตัวโดยเฉพาะธรรมชาติ หรือแม้แต่พฤติกรรมของสัตว์ หรือมนุษย์ ทุกอย่างบนโลกนี้ล้วนเชื่อมกันทั้งสิ้น เช่น วงปีของต้นไม้ คล้ายกับ ลายนิ้วมือของมนุษย์ โครงสร้างโลก คล้ายกับ โครงสร้างเซลล์ใยแมงมุม แม้กระทั่งเหตุการณ์ในอดีตกับอนาคต ถ้าหากเราสังเกตดูดี ๆ
.
Younger Dryas (B.P. 12900 -11700) โดย ปวริศา วังคำฟู คือนิทรรศการผลงานจิตรกรรมบนผืนผ้าใบเทคนิคสีอคลิลิคเเนวทางไอเดียลลิสม์ (IDEALISM) จากประเด็นเหตุการณ์นำมาซึ่งคำถามจากตัวศิลปินเอง โดยมีหมุดหมายเพื่อเชิญชวนผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมพูดคุยเเลกเปลี่ยนทัศนะ เเละเชื้อชวนเชิญพาเราไปสัมผัสกับโลกจินตนาการที่เต็มไปด้วยสีสัน กับองค์ประกอบของภาพกับรูปทรงที่ดูสะดุดตาเเต่คุ้นเคย บ้างมีความคล้ายกับบางอย่างรอบตัวเเละสิ่งที่มีชีวิต
.

.


The Younger Dryas, which occurred circa 12,900 to 11,700 years BP, was an important phenomenon that has changed drastically and rapidly, leading to the extinction of many species of animals to various evolutions that everything on this world is
connected to. It comes with a question from the artist herself. If, when going back, The Younger Dryas did not occur In what direction would Dryas, modern beings or even humans evolve?
.
“Pawarisa Wangkhomfu”, was born and raised in Phayao. She used to study the Mathematics-Science Programme in school and decided to pursue the artistic path she enjoyed. Graduated with a Bachelor's degree from Silpakorn University. However, her perspective hasn't completely changed, she combined what she saw as a child with aesthetics and then create artworks on canvas. Moreover, she likes to observe the little things around her, especially nature, or even the behavior of animals or humans. Everything in this world is connected, just like a tree's year circle resembles a human fingerprint, and the structure of the earth is similar to the cell structure of Spider web even past and future events. If we look closely.
.
Younger Dryas (B.C. 12900 -11700)” by Pawarisa Wangkhomfu is an exhibition of paintings on canvas using acrylic paint with the artistic idealism that approach from the theme of event Issues brings questions from herself. To invite audiences to participate in discussions, change perspectives, and take everyone to experience a colorful fantasy world with the composition of the artworks and shape that looks eye-catching but familiar. Some have similarities to something around us and something alive.Grave yard celebrate, 2023, Acrylic on Canvas, 200 x 330 cm.
Grave yard celebrate, 2023
Acrylic on Canvas,
200 x 330 cm.
Primate, 2023, Acrylic on Canvas, 190 x 250 cm.
Primate, 2023
Acrylic on Canvas,
190 x 250 cm.
Myth of feeble, 2023, Acrylic on Canvas, 160 x 280 cm.
Myth of feeble, 2023
Acrylic on Canvas,
160 x 280 cm.
Ares company, 2023, Acrylic on Canvas, 170 x 220 cm.
Ares company, 2023
Acrylic on Canvas,
170 x 220 cm.
Monument of wisdom, 2023, Acrylic on Canvas, 180 x 170 cm.
Monument of wisdom, 2023
Acrylic on Canvas,
180 x 170 cm.
From the dusk till down, 2023, Acrylic on Canvas, 120 x 175 cm.
From the dusk till down, 2023
Acrylic on Canvas,
120 x 175 cm.
The bad seeds, 2023, Acrylic on Canvas, 200 x 175 cm.
The bad seeds, 2023
Acrylic on Canvas,
200 x 175 cm.
Penny dreadful, 2023, Acrylic on Canvas, 170 x 170 cm.
Penny dreadful, 2023
Acrylic on Canvas,
170 x 170 cm.
High blood pressure (left) hide and seek (right), 2023, Acrylic on Linen, 150 x 150 cm.
High blood pressure (left) hide and seek (right), 2023
Acrylic on Linen,
150 x 150 cm.
A Posteriori, 2023, Acrylic on Linen, 160 x 210 cm.
A Posteriori, 2023
Acrylic on Linen,
160 x 210 cm.